بارگیری و انتقال 6 سکوی نفتی 1400 تنی

بارگیری و انتقال 6نگله سکوهای نفتی بورن 1400 تن به طول 40 متر،عرض 40 متر،ارتفاع 22 متر بر روی بارج مربوط به شرکت ایزوایکو(فراساحل)
All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes