اخبار :   ...

عملیات موفقیت آمیز لودآت 8 جاکت 2000 تنی پارس جنوبی

.

اجرای موفقیت آمیز عملیات تخصصی بارگیری , حمل و تخلیه 8 دستگاه جاکت های فاز 13,22 و 24 پارس جنوبی هر یک بوزن 2000 تن توسط نیروهای متخصص شرکت وزین بار , با مدیریت و استفاده از امکانات موجود و بدون بهره گیری از منابع دیگر انجام شد  , در صورتیکه در گذشته حمل محمولات فوق با 4 برابر هزینه و صرفاً توسط شرکت های خارجی و با    بهره وری از امکانات پیشرفته صورت می گرفت.

این عملیات نسبت به موارد مشابه در کمترین زمان و با بهترین کیفیت به پایان رسید.
 

 


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes