معرفی پروژه های شرکت وزین بارپروژه ها

عنوان پروژه درصد پيشرفت اطلاعات كامل و تصاوير پروژه
حمل 50 نگله توربین شرکت توربو کمپرسور نفت به وزن های 67 تن 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل 3 نگله لوازم کارخانه شرکت سازه به وزن های 76 و 76 و 58 تن 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک نگله آسیاب شرکت فکور صنعت به وزن 110 تن ا ز بندر عباس به سیرجان 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک دستگاه دیگ بخار شرکت پاکمن به وزن 80تن از اصفهان به مقصد نیروگاه آبادانه سیرجان 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل6 نگله محمولات پتروشیمی مهاباد و خرم آباد به وزن های 155,275,205,206,145 و 372 تن 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل ژنراتور نیروگاه هرمزگان (گنو) بوزن 226 تن از مبدا کرج به مقصد بندر عباس 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل 3 نگله توربین شرکت های توربین های گازی صنعتی خاورمیانه به وزن های 67 تن 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل توربین نیروگاه سربندر بوزن 195 تن از مبدا کرج به مقصد سربندر 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل 2 نگله توربین شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه به وزن های 67 تن 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل یک دستگاه به وزن 375 تن و 2 دستگاه به وزن 750 تن و 7 نگله به وزن 95 تن پروِژه LNG تنبک100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes