معرفی پروژه های شرکت وزین بارپروژه ها

عنوان پروژه درصد پيشرفت اطلاعات كامل و تصاوير پروژه
حمل ترانسفورماتورهای پستهای برق اصفهان , اردستان ,مرودست , کازرون و سبزوار 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل ژنراتورهای نیروگاه های قزوین100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل راکتورهای 800 تنی پتروشیمی مارون طرح الفین هفت 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات شرکت دنیای فلز100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات فراگستر امید اردکان100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزاتشرکت کاشی پارس 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات غرب کرمانشاه 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل و ترخیص تجهیزات نیروگاه برق هرمزگان شامل توربین های 343 تنی 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل توربین های شرکت توربو کمپرسور نفت 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر
حمل تجهیزات شرکت تام ایران خودرو 100% %توضیحات پروژه + 0 تصویر


All Rights Reserved For Vazinbar Co. | Designed By webdes